A-Z Genera Species Reset






Archief
ARENARIA - ZANDKRUID

Caryophyllaceae

Arenaria



Het Zandkruid behoort tot de Anjerachtige en zoals de Nederlandse naam al aangeeft, willen ze graag een doorlatende schrale grond. Bijna alle soorten, en dat zijn er bijna honderdvijftig zijn wintergroen en zijn uitstekend geschikt voor voegen, langs een pad, troggen of als een losse bodembedekking waar je kleine bolgewasjes tussen plant.