A-Z Genera Species ResetArchief
TRAGOPOGON - BOKSBAARD, MORGENSTER

Asteraceae

TragopogonDe Gele Morgenster is een algemene verschijning in ons land, je ziet ze veel langs dijken e.d. Opvallend zijn de enorm grote pluizige zaadbollen die heel aantrekkelijk zijn. Wij bieden de zeldzame Bleke Morgenster uit midden Europa aan, deze is te herkennen aan de verdikking in de stengel direct onder het bloemhoofdje. Deze is begin twintigste eeuw in ons land ingeburgerd. Plant ze op open plekken in wat wildere tuinen, hier en daar zullen ze uitzaaien.